семейство

Християните изглеждат така

Може 2021

Християните изглеждат така


Когато светът те гледа, Кристиян, какво виждат те? Виждат ли отдаден последовател на Исус Христос? Приличаш ли на християнин?

Има много качества, които съставят християнин. По-долу са дадени някои от характеристиките на християните, открити в Библията. Те са: Детска вяра, радост, смелост и наслада

Детска вяра:
Исус каза, че човек трябва да дойде при него със смирение като това на дете, за да получи царството. (Лука 18:17) Като дете бих погледнал към родителите си с очакване и доверие. В тази млада възраст ми се стори, че не мога да си осигуря себе си. Не бях достатъчен за задачата. Бях твърде малък, твърде слаб, твърде млад, твърде неопитен, твърде тъп. Библейските християни гледат на Христа с детско доверие, пълна зависимост и пълна искреност. Няма задържане. Скачат вътре с двата крака. Няма ограждане на оградата.

Joy:
Християните са радостни. В Библията няма скучни или скучни християни. Исус имаше голяма радост да живее ползотворен живот според волята на баща си. Целта на Неговото учение беше да даде на последователите Си обилен живот, а не задоволителен живот. (Йоан 15:11) Християнският път никога не е тъжен, защото Исус желае радостта на учениците Му да бъде пълна.

Християните в първата църква бяха радостни. Те се срещаха всеки ден в храмовите дворове и споделяха ястията в домовете си с радост и щедрост. Това бяха прости ястия, които не са имали за цел да се представят, а да се наслаждават на компанията на своите братя и сестри в Христос. (Деяния 2:46)

Смелост:
Смелостта е онази определена дързост, която се характеризира с увереността, властта и правдата на апостолите. Библейските християни били смели. Те споделиха лесно и нетърпеливо Евангелието на Исус Христос. Не бяха срамежливи и откровени, притеснявайки се дали слушателите ще им повярват. Те заявиха истинността на Евангелието, без да се притесняват дали имат достатъчно образование или дали звучат достатъчно интелигентно. Споделянето на добрите новини беше привилегия, а не задължение. (Деяния 4:13)

Delight:
Всички тези атрибути комбинирани показват наслада в Господа. Библейските християни се наслаждават на светия ден на Господа. В Исая 58 се казва, че ако някой се наслаждава на съботата и я нарече чест, ще намери своята радост в Господа. Бог почита тези, които Го почитат
Съществително име: висока степен на удоволствие или наслада; радост
Нещо, което доставя голямо удоволствие
Глагол: да имам голямо удоволствие; наслаждавайте се на
Човекът, който се наслаждава на Господа, ще открие, че неговите желания се привеждат в съответствие с Божията воля. Бог от своя страна ще му даде желанията на сърцето си. (Псалм 37: 4)

Ако Господ се радва по човешки начин, Той прави стъпките си твърди. (Псалм 37:23)

Псалмистът казва: „Радвам се на вашите укази; Няма да пренебрегна твоята дума. " (Псалм 119: 16)

Пак псалмистът казва: „Нека състраданието ми дойде при мен, за да живея, защото вашият закон е моя наслада. „(Псалм 119: 77)

И „Ако законът ви не беше в моя удоволствие, щях да загина в скръбта си.“ Псалм 119: 2

Изключително ли си възхитен от Господа, защото Той те е облякъл в славата на спасението? (Исая 61:10)

Божиите думи ли ви радват? Пояждате ли ги? (Йеремия 15:16)

Бог е с вас и е силен да спаси. Той се радва и се радва над вас. (Софания 3:17)


Кристиан, погледни се в огледалото. Прегледайте отношението си. Вярвате ли напълно на Исус - като дете? Радостен и смел ли си? Възхищавате ли се от Бога, от Неговия свят ден и от Неговите заповеди? За да започнете да живеете в изобилния живот, който Исус планира за вас, помолете Го да ви помогне да осъзнаете и развиете тези характеристики сега.

Paul and the apostles Christianity | World History | Khan Academy (Може 2021)Тагове Статия: Християните изглеждат така, християнски живот, християнин, Исус Христос, последовател на Исус, детска вяра, радост, смелост, наслада, християните изглеждат така, Христос, Исая, Лука, библията, библейска тотална зависимост, как изглежда християнинът, Християните изглеждат така

Цветя и алергии

Цветя и алергии

здраве и фитнес