образование

Ефективна инструкция

Октомври 2021

Ефективна инструкция


Децата, получаващи специални образователни услуги, често имат увреждания, които се нуждаят от допълнителна помощ за запазване на информация. Ефективните инструкции могат да помогнат на ученика в запазването на информацията. Има два вида информация. Те са от съществено значение и допълват.

Основната информация е основните знания, необходими за надграждане. Тази информация може да се използва за скеле. Скелето е като градивен елемент. Всеки блок надгражда последния. Съществената информация е началната точка на обучението. Ученето може да стане вълнуващо, като се интегрират дейности и забавни игри. Учениците по кинестетика учат чрез правене. Дейностите, които включват ръце в дейности, ще увеличат шансовете за запазване на информацията.

Организирането на информацията е необходимо при планиране на ефективни инструкции. Ефективната инструкция започва с края на ума. Определянето на това какъв трябва да бъде очакваният резултат ще помогне за определянето на това, което трябва да се преподава.

Организацията на информация също може да бъде от полза, когато студентите организират информация в предварително организатори. Информацията се запазва по-лесно, когато е организирана в категории. Той също трябва да бъде представен в най-простата форма на ученика. Детето трябва да може да вижда ясна връзка между новата информация и предишните знания.

След преподаване на основни обобщения може да се добави допълнителна информация. Тази информация е изградена върху основите. Това е допълнителна информация, но не е необходима, за да се научи целта на урока. Добавянето на допълнителна информация твърде скоро може да има отрицателен ефект върху ученето. Важно е първо да се разбере основната информация. Необходими са много усилия за промяна на метода на мислене, след като нещо се научи. Най-добре е да го научите правилно от първия път. Също така е ефективно да се моделира крайният резултат, за да може ученикът да разбере какво се очаква от него или нея. Това може да бъде визуално на доклада, на хартия, презентация или проект. Моделирането може да се използва и за представяне на непознати думи или речник, за да се създаде визуално. Учителят може да моделира устна реч, за да даде точен пример за това, което се очаква от детето.

Инструкцията може да бъде доставена ефективно чрез представяне на информация, която е от съществено значение за скелета. След като основите са научени, както и свързани с предишни знания, може да се добави допълнителна информация за подобряване на обучението. Ефективните инструкции могат да направят ученето забавно и продуктивно. Постигането на малки основни етапи по пътя ще засили мотивацията и самочувствието на детето. Малката мотивация може да измине дълъг път.

Ultrasound: Effective for Tendonitis, Bursitis, Muscle Tears? Buy Home Unit? (Октомври 2021)Тагове Статия: Ефективна инструкция, специално образование, ефективна инструкция, скелета, допълнителна информация, основна информация

Митове за хипноза и транс

Митове за хипноза и транс

религия и духовност

Еврейски принос към света

Еврейски принос към света

религия и духовност