Въведение в няколко езика в Kwik


Една от хубавите характеристики на Kwik е възможността да има текст и аудио разказ на няколко езика. В дискусията по-долу ще използваме и английски и испански за нашето приложение. Първата ни стъпка е да създадем слоевете за бутоните „Прочетете ми“, текста и графиките. Нуждаем се и от разказващи аудио файлове и за двата езика.

Прочетете ми слоеве с бутони

Както при всички приложения за книги на Kwik, бутонът „Прочетете до мен“ на заглавната страница ще каже на приложението да възпроизвежда разказващ аудио файл, който съответства на текста на всяка страница от приложението. Но тъй като имаме два езика, ще ни е необходим бутон „Прочетете ми“ за всеки език. Ако използваме бутони за преобръщане, ще ни трябват четири бутона за четене до мен; по два за всеки език. Нека наречем тези слоеве на бутоните по следния начин.

btnEnglish
btnEnglish2 (само за преобръщане)
btnSpanish
btnSpanish2 (само за преобръщане)

Graphics

Примерното ни приложение е за храна. На страница 1 от приложението ще покажем тако за испанската версия и хот дог за англичаните. Наименувайте тези слоеве p1Taco и p1Hotdog.

p1Taco
p1Hotdog

Прочетете ми разказани аудио файлове

За приложенията за един език бихме нарекли аудио файла p1nar.mp3. Префиксът p1 ни казва, че този аудио файл е за страница 1 на приложението. Бихте искали да промените префикса на p2, p3 и т.н. за разказващия аудио файл за следващите страници.

Разбира се, ще имаме по един английски и един испански аудио файл за всяка страница в нашето многоезиково приложение. Kwik ще разпознае нашите аудио файлове по имената, които им даваме. Нека добавим префикса Kwik на en_ за английското аудио и sp_ за испанското аудио. Ще разберете защо използваме тези специфични префикси, когато настройваме многоезичните свойства на проекта. Ще импортираме тези аудио файлове на страница 1 от приложението. За страница 2 на приложението бихме импортирали два аудио файла с име en_p2nar.mp3 и sp_p2nar.mp3. За всяка нова страница ще използвате съответния префикс.

en_p1nar.mp3
sp_p1nar.mp3

en_p2nar.mp3
sp_p2nar.mp3

en_p3nar.mp3
sp_p3nar.mp3

Многоезични текстови слоеве

За всяка страница ще ни трябва текстов слой в панела Слоеве и за двата езика. За нашата извадка ще наречем текстовите слоеве p1EnText и p1SpText. Добавете тези слоеве точно над фоновия слой. За следващите страници назовавайте текстовите слоеве pxEnText и pxSpText, където x е номерът на страницата.

p1EnText
p1SpText

p2EnText
p2SpText

p3EnText
p3SpText

Свойства на многоезичния проект

Сега сме готови да настроим многоезичната функция. От панела Kwik кликнете върху иконата Project and Pages и след това иконата Multi-Language Project Properties. В диалоговия прозорец щракнете върху иконата Plus, за да въведете всеки от езиците, които използвате в приложението си. За нашата извадка ще имаме английски и испански език. Идентификационните номера за всеки език са en за английски и sp за испански. Това са същите идентификатори, които преди използвахме за аудио файловете (en_ и sp_). Те трябва да съвпадат.

bg Английски
sp испански

Следващ →

Copyright 2018 Adobe Systems Incorporated. Всички права запазени. Екран (и) на екрана с продукти на Adobe препечатани с разрешение от Adobe Systems Incorporated. Adobe, Photoshop, Photoshop Album, Photoshop Elements, Illustrator, InDesign, GoLive, Acrobat, Cue, Premiere Pro, Premiere Elements, Bridge, After Effects, InCopy, Dreamweaver, Flash, ActionScript, Fireworks, Contribute, Captivate, Flash Catalyst и Flash Paper е или са [a] регистрирана търговска марка (и) или търговска марка (и) на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и / или други страни.
Продуктът Kwik, логото на Kwik и Kwiksher са свойства на Kwiksher.com - Copyright 2011. Екранни снимки, използвани с разрешение.

Тези уроци са за по-старата версия на Kwik 2 и може да не са много полезни при използване на Kwik 3 и по-нови версии. Ако имате проблеми, моля, използвайте форума на Kwik.

7 ГЕНИЙ Умения Които Ще Те Направят Милионер (Може 2021)Тагове Статия: Въведение в няколко езика на Kwik, Digital Art and Design, Kwik Multi Language

Депресия и празниците

Депресия и празниците

здраве и фитнес