компютри

Преглед на Nox

Може 2021

Преглед на Nox


Опитайте се да не четете напред! Тази игра има много кокетни изненади в нея. Ако ти
има някакви съвети за добавяне, не забравяйте да ми пишете по имейл! Непременно ще ви кредитирам
в бележките!

Съвети за многослойни играчи

войн
Глава 1: Въведение
Глава 2: Ръкавицата
Глава 3: Ix
Глава 4: Поле на храброст
Глава 5: Огреси в Брин

фокусник
Глава 1: Въведение
Глава 2: Aldwyn
Глава 3: Мини
Глава 4: Поле на храброст
Глава 5: Огреси в Брин
Глава 6: Халбърд от ужасно
Глава 7: Сърцето на Нокс
Глава 8: Сбъркване на Ix

магьосник
Глава 1: Въведение
Глава 2: Галава и библиотека
Глава 3: Паяци и страви
Глава 4: Поле на храброст
Глава 5: Огреси в Брин
Глава 6: Халбърд от ужасно
Глава 7: Сърцето на Нокс
Глава 8: Сбъркване на Ix

Запазване на игри
Война глава 5
Помощник Глава 4
Помощник Глава 6

01.02.2018 доц. Юлиян Станчев, Съвременни принципи на хранене на пчелите (Може 2021)Тагове Статия: Nox Ръководство, Компютърни игри, Nox Ръководство Nox съвети nox помощ

Мария Тереза ​​Кумар

Мария Тереза ​​Кумар

пътуване и култура