семейство

Молитва Шал Министерство

Може 2021

Молитвеният шал е плетен, плетен или ватиран шал. Той е направен така, че да се дава на нуждаещ се човек с намерението да подслони, утеши и да утеши получателя. Той обгръща носителя в топла осезаема прегръдка.

Кой ще вземе шала?
Всеки шал трябва да се дава на човек с определена нужда. Необходимостта може да бъде по време на стрес, сериозно заболяване или медицинско лечение, страдание или по всяко време, когато са необходими утеха и молитва. Някои шалове не са създадени за конкретен човек. Вместо това, когато редица шалове са готови, те могат да бъдат отведени в приюти, болници, онкологични центрове, хоспис или домове за възрастни хора. Често в църквата се настаняват допълнителни шалове, където те могат да бъдат взети, когато се намери незабавна нужда.

Защо се нарича молитвен шал?
Тъй като всеки шал се създава, неговият производител е в молитва за бъдещия получател. Групата на шаловото министерство често се моли заедно за получателите.
Една молитва може да започне с утвърждаване на Господната любов и милост и да продължи да моли Той да прояви милост или да утеши приемника на шала. Може да поиска възстановяване на здравето или вяра за приемника. Молитвите са сърдечни и индивидуални за конкретни нужди.

Ако обичате плетене или плетене на една кука и имате състрадание към другите, може да сте кандидат за министерството на молитвените шалове. Екипът на министерството е съставен от група посветени хора (не винаги само жени), които се събират на редовни интервали, за да създават шалове.

Ако това е нещо, към което се чувствате призован, обадете се на църкви или в читалището, за да разберете дали във вашето пространство има министерство на шал. Ако няма такава или искате да създадете свое собствено министерство за шал, са необходими малко усилия, но наградите са големи. Ще ви бъде полезно да сформирате основна група от двама или трима съмишленици, които могат да ви помогнат да планирате служението. Запознайте се за молитва и планиране относно вашето начинание. Обсъдете финансирането, как ще се купуват материали и кои ще бъдат първите получатели. Отидете при вашите църковни водачи, за да разберете дали това служение може да бъде настанено във вашата църква. Разберете дали има място за срещата на групата. Други съоръжения могат да бъдат библиотека, старши център или читалище. Намерете допълнителни членове, като рекламирате новото си служение с флаери в църкви, библиотека, старши център, читалище или където и да е, където има табло за обяви. Поставете реклами във вестници и църковни бюлетини.

Това е перфектно служение за състрадателни хора, които могат да плетат, плетене на една кука или юрган, осигурявайки любящ подарък през трудни времена. Какъв чудесен начин да накажете на някого толкова необходимата прегръдка в момент, когато сами не можете да сте там.

Предлага се и в меки корици от Cafe Press.

Имена на Бог Ebook
Всемогъщият Бог. Създателят на небето и земята.
Нашият Бог получава имена в Писанието, че
опише характеристиките на Неговата личност.
Изживейте Бог.

Прямой эфир "Молитва - образ жизни" (Може 2021)Тагове Статия: Министерство на молитвените шалове, християнски живот, плетене, плетене, плетене на една кука, юрган, плетене на плетене, ватиране, служение за молитвен шал, молитви, християнство, молитвени завеси, молитвени шалове

Депресия и празниците

Депресия и празниците

здраве и фитнес